AddToAny

ABC-opplæringen som redskap for inkludering av minoritetsspråklige helsefagarbeidere

ABC-opplæringen som redskap for inkludering av minoritetsspråklige helsefagarbeidere
INnonrgleedstnåri,nsgom mange andre vestlige samfunn, overfor to store utfordringer; aldring av befolk- ningen og økt immigrasjon (1-4).
Statistisk Sentralbyrå anslår at i 2040 vil det være dobbelt så mange 80-åringer som i dag, altså en økning fra 220 000 til 440 000 (5). Norge mangler i dag nok helsepersonell til å møte utfordringene ved det økende antall eldre (1, 4), og rekruttering og utdannelse av kompetente helsefagarbeidere er blitt en presserende oppgave (1, 2, 4). Norge har over relativt kort tid tatt imot en stor migrantbefolkning fra i alt 220 land (6). Migrantene har i all hovedsak vært yngre men- nesker, men nå begynner de første immigrant- gruppene å bli eldre og trenge tilrettelagte helse- og omsorgstjenester (4, 7, 8). Samtidig har offentlige helse- og omsorgstjenester i økende grad blitt bemannet («bekvinnet») med personer med innvandrerbakgrunn. I 2017 sto innvan- drere for ett av seks årsverk i de kommunale omsorgstjenestene (9). Helse- og omsorgs- personell med minoritetsbakgrunn er således en stor ressurs. I Kompetanseløft 2010 presiseres ønsket om å rekruttere flere personer med inn- vandrerbakgrunn til helsesektoren (10), og i tråd med dette gis det nå fylkeskommunale tilskudd til tiltak som kan bidra til at flere fremmed- språklige kvalifiserer seg som helsefagarbeidere. Men det viser seg at innvandrerbefolkningen ofte møter hindringer ved inngangen til arbeidslivet og i arbeidsmiljøet (11). De kan mangle tilstrekkelige norskkunnskaper og de kan ha mindre kjennskap til arbeidsliv og eldreomsorg. Dette kan skape utfordringer.
a. Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse b. Universitetet i Sørøst-Norge c. OsloMet - Storbyuniversitetet I 2009 fikk en midt-norsk kommune støtte til å starte en treårig helsefagarbeiderutdanning til- rettelagt for minoritetsspråklige. Samtlige som fullførte utdanningen ble engasjert i kommunale stillinger, primært i eldreomsorgen. Etter en stund ble det rapportert om utfordringer på arbeidsplassene. Disse var særlig knyttet til språk, begrepsforståelse og kommunikasjon, men også til deltakelse i samspill med kolleger, pasienter og brukere. Ressurssenteret ved skolen og fagledelsen i kommunen ønsket tiltak som kunne bedre inkluderingen av helsefagarbeiderne, og som samtidig var kompetansehevende. Denne artikkelen bygger på en studie om deltakernes erfaringer med kommunens tiltak, kalt Minoritets ABC (Min. ABC).1 ADeBnCa-kotupepllleækroimnmguenne noghaMddien.ti dAlBigCere gjen- nomført ABC-opplæring, en virksomhetsintern opplæring i eldreomsorg for ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester (12, 13). Denne opp- læringen finansieres av Helsedirektoratet og driftes av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. I ABC-opplæringen organiseres helse- og omsorgspersonell i grupper på seks til åtte stykker på tvers av fagbakgrunn, stilling og tilsettingsforhold. Hver gruppe har en gruppe- leder. De møtes månedlig over en periode på ett år. Før hvert gruppemøte leser de et faghefte, og i møtet prioriteres refleksjon og diskusjon om- kring temaet, eksemplene og oppgavene i heftet. Hvert halvår samles alle til fagseminar. Et ABC-bevis utstedes når opplæringen er gjen- nomført. Å ha gjennomgått et ABC-opplegg viser seg å resultere i økt jobbtilfredshet (14).I 2015 søkte den midtnorske kommunen om fylkeskommunalt tilskudd til å gjennomføre et pilotprosjekt kalt Min. ABC. I prosjektet skulle de minoritetsspråklige og nyutdannede helse- fagarbeiderne systematisk inkluderes i ABC- opplæringen. Målet var tredelt: å bedre språk- forståelse, styrke sosiale og faglige nettverk og heve kompetanse. To minoritetsspråklige per- soner ble inkludert i hver ABC-gruppe. Disse fikk utdelt en lommeordbok med ord og uttrykk fra helse- og omsorgstjenestene (15), samt tilbud om lesestøtte fra skolen. Videre ble ABC- gruppeledere med bachelorutdanning valgt ut på forhånd, og disse deltok på fire samlinger om gruppeprosesser og fagteorien i Eldre- omsorgens ABC ABC- gruppelederne delAtoldkrinogg såogpåometsortog.- timers undervisningsopplegg om språk- og kultur- kunnskap. ABC-gruppene ble deretter gjen- nomført som vanlig. OAvmi asltt u3d4 ideenlt aokge rme ieMtoind. eAnBC deltok 23 i et kvalitativt prosjekt i regi av Nasjonal kompe- tansetjeneste for aldring og helse. Prosjektet skulle belyse deltakernes erfaringer med Min. ABC. Det ble foretatt intervjuer i fire fokus- grupper (med seks, fem, tre og tre deltakere), ett gruppeintervju (med to deltakere) og fire individuelle intervjuer. Seks deltakere var minoritetsspråklige og var samlet i en egen fokusgruppe for å kunne snakke åpent om sine erfaringer. Intervjuene ble tatt opp på lydbånd, skrevet ut ordrett, og analysert i henhold til Corbin og Strauss' metode (16). ADeBltCa-kderenletavakreurnniseosn teprofasirtiivnegtiel rM in. ABC, og de fleste uttalelsene var svært pos
Gå til mediet

Flere saker fra Demens & Alderspsykiatri

Folkebiblioteket er åpent for alle, og kan være en viktig møteplass for eldre. Bruk av folkebiblioteket kan fremme livskvalitet, forebygge ensomhet og føre til mindre sosial ulikhet i helse. Folkebiblioteket kan være knutepunktet for innhenting og formidling av helseinformasjon i kommunene.
Hvavnaevdaarnbnaekngdreulnengeenmfoidrledritbt lfaonrstkenldinrgesipNroosrjgeek.tP?
BDefeafetkkfigtnarnvuespnesntrusodniesreongtrfeorrtsoknminsogrsgo. mEkssieemr npoleeropmå dthoeumtmteeører ro(3rge)l,divursekkdsvjuoaklnistjaeovtnfnoearvvpraoaspgiseitynaktsiejaontneri(so5kg)e.
i årenes løp etterfulgt av flere profilerte fagpersoner. Sammen har de på hver sin måte bidratt til tidsskriftets kunnskapsformidling.

Nyhetsbrev

Lag ditt eget nyhetsbrev:

Mer om mediene i Fagpressen

advokatbladet agenda-316 allergi-i-praksis appell arbeidsmanden arkitektnytt arkitektur-n astmaallergi automatisering baker-og-konditor barnehageno batliv bedre-skole bioingenioren bistandsaktuelt blikkenslageren bobilverden bok-og-bibliotek bondebladet buskap byggfakta dagligvarehandelen demens-alderspsykiatri den-norske-tannlegeforenings-tidende diabetes diabetesforum din-horsel energiteknikk fagbladet farmasiliv finansfokus fjell-og-vidde fontene fontene-forskning forskerforum forskningno forskningsetikk forste-steg fotterapeuten fri-tanke frifagbevegelse fysioterapeuten golferenno gravplassen gullur handikapnytt helsefagarbeideren hk-nytt hold-pusten HRRnett hus-bolig i-skolen jakt-fiske journalen journalisten juristkontakt kampanje khrono kilden-kjonnsforskningno kjokkenskriveren kjottbransjen kommunal-rapport lo-aktuelt lo-finans lo-ingenior magasinet-for-fagorganiserte magma medier24 museumsnytt musikkultur natur-miljo nbs-nytt nettverk nff-magasinet njf-magasinet nnn-arbeideren norsk-landbruk norsk-skogbruk ntl-magasinet optikeren parat parat-stat politiforum posthornet psykisk-helse psykologiskno religionerno ren-mat samferdsel seilmagasinet seniorpolitikkno sikkerhet skog skolelederen sno-ski sykepleien synkron tannhelsesekreteren teknisk-ukeblad Tidsskrift for Norsk psykologforening traktor transportarbeideren uniforum universitetsavisa utdanning vare-veger vvs-aktuelt